Nuria Argelaga

Administració i Botiga

La Nuria fa anys que és dedica a la gestió nàutica, és la persona encarregada de les feines administratives de la base, botiga i manter la comunicació amb els socis del Club de Navegants.