Guia per la nàutica d'esbarjo

Cada any, les estadístiques de la Societat de Salvament i Seguretat Marítima mostren que la nàutica d'esbarjo i els esports nàutics en general són les activitats que més peticions d'auxili generen

Per mes informació aquí tens l’enllaç a un PDF, per la teva seguretat i per gaudir d’una navegació segura. http://www.salvamentomaritimo.es/seguridadnautica/durante-la-navegacion/